Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Leeters accountants + adviseurs. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Leeters accountants + adviseurs staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden NBA 2013 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen.

Leeters accountants + adviseurs B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57590834.

Wij zijn lid van

Accountant lid van NBA

NOVAK

Register Belasting Adviseurs