Onze diensten

Leeters accountants + adviseurs is een betrouwbare  en professionele partner voor ondernemer en particulier. Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit administratie en accountancy, belastingen en advies.

Naast onze eigen uitgebreide expertise beschikken wij over een sterk netwerk zodat geen enkele vraag onbeantwoord blijft. Wij hebben goede contacten met professionals in allerlei disciplines die werken vanuit dezelfde visie als de onze en steeds onder onze persoonlijke en betrokken begeleiding.

Onze diensten Ook zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants (NBA), het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren (NOVAK).
Deze organisaties bevorderen en bewaken de kwaliteit van onze beroepsuitoefening.
  

Wij vertellen u graag in het kort
wat wij u te bieden hebben.

Administratie
Accountancy
Belastingen
AdviesAdministratie

Het voldoen aan alle administratieve verplichtingen is voor veel ondernemers vaak geen gemakkelijke opgaaf. Toch is het van groot belang om voldoende aandacht te schenken aan uw administratie omdat deze u waardevolle financiële informatie geeft over uw onderneming. Daarnaast bent u als ondernemer wettelijk verplicht om een administratie bij te houden omdat deze immers de basis vormt voor uw belastingaangiften (vennootschaps-, omzet-, loon- en/of inkomstenbelasting).

Wij kunnen voor u diverse administratieve taken verzorgen zoals o.a.:

inrichten van de administratie
verzorgen van de financiële administratie of het controleren van de boekingen die uzelf heeft ingevoerd (al dan niet bij u op kantoor)
opstellen van tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
samenstellen van aangiften omzetbelasting
administratieve ondersteuning

Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen onderneming. Wij zullen het niet nalaten om u ongevraagd te adviseren als wij dit op basis van de ontvangen stukken of branche- ontwikkelingen noodzakelijk vinden.
 
 

Accountancy

Op basis van een gedegen financiële administratie kan jaarlijks als sluitstuk een jaarrekening worden opgesteld. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De jaarrekening geeft inzicht in hoe de onderneming het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Diverse instanties, zoals banken, hechten veel waarde aan een door een accountant opgestelde jaarrekening, vanwege zijn specifieke deskundigheid op dit gebied.

Voor de volgende dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u o.a. bij ons terecht:

samenstellen van de jaarrekeningen
samenstellen van tussentijdse rapportages
samenstellen van begrotingen
opstellen van managementinformatie
analyse van resultaatontwikkelingen
verzorgen van accountantsverklaringen en -mededelingen
verzorgen van salarisadministratieBelastingen

Onze fiscale wet- en regelgeving is uitermate complex. Wij zijn bekend met de belastingregels zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken.

Voor de volgende dienstverlening op het gebied van belastingen kunt u o.a. bij ons terecht:

opstellen van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
opstellen van de aangiften omzetbelasting en loonheffing
opstellen van de aangifte dividendbelasting
opstellen van de aangifte schenkings- en successierecht
geschillen met de belastingdienst (bezwaar- en beroepsschriften)
afhandelen van belastingcontroles (al dan niet bij ons op kantoor)
bedrijfsopvolging, herstructurering, overdracht en staking
verstrekken van overige fiscale adviezenAdvies

Leeters accountants + adviseurs adviseert u op maat over o.a. de volgende zaken:

opstellen en begeleiden van financieringsaanvragen
klankbord voor de ondernemer
keuze van uw juridische rechtsvorm
begeleiden bij bedrijfsopvolging
koop en verkoop van ondernemingen
personeelsvraagstukken
financiële planning
second opinion op financieel gebied
marketing en strategie

U mag van ons een pro-actieve instelling verwachten zodat wij u ook ongevraagd attenderen op voor u interessante mogelijkheden en ont- wikkelingen.
 

Wij zijn lid van

Accountant lid van NBA

NOVAK

Register Belasting Adviseurs